„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Struktura asociace

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

ROUTA, z.s.

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

 

Motto:

Náhradní rodiče v tom nejsou sami.

Rodinné centrum ROUTA založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Kromě přípravy volnočasových aktivit pro děti, organizování sousedské výpomoci a akcí pro veřejnost se sdružení orientuje na pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství a mezigenerační vztahy. Stále více věnuje pozornost náhradnímu rodičovství. Podporuje pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, informuje o problematice náhradní rodinné péče.

Cílem centra je:

- Zvyšování veřejného povědomí o problematice náhradní rodinné péče.

- Zvyšování kompetencí pěstounů a osvojitelů.
- Zajištění podpory žadatelů o náhradní rodinnou péči.

- Zajištění podpory a odborné pomoci pro pěstouny při řešení obtížných životních situacích.

- Zajištění bezpečného kontaktu dítěte v pěstounské rodině s původní rodinou.

Služby centra jsou určeny:

  - Pěstounům a dětem v pěstounské péči.
  - Osvojitelům a osvojeným dětem.
  - Žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči.
 -  Každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv.

 

Kontakt:

Mgr. Vratislava Tomášková

Rodinné centrum ROUTA, z.s.
Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice
Tel.: +420 731 172 650
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rc-routa.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

 

Média

Kontakty

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace Dítě a rodina se vymezuje proti  rozhodnutí Vlády ČR  

Asociace Dítě a rodina nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Asociace vyzývá vládu ČR ke změně rozhodnutí.

Přestože vláda již v roce 2012 schválila Transformaci systému péče dokumentem Národní strategie ochrany práv dětí a akčním plánem k jeho naplnění, k její realizaci v praxi po pěti letech stále nedochází. Vláda taktéž přijala v listopadu 2016 svým usnesením podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem a uložila ministryni MPSV předložit návrh, který má mimo jiné omezit možnost umísťování dětí do sedmi let věku do ústavní péče. Návrh MPSV, který měl toto zajistit, ale na svém zasedání 21. srpna nepřijala.  Asociace dítě a rodina se proti nepřijetí návrhu MPSV ostře ohrazuje. „Nepřijetím zákona jdeme proti vývoji v demokratických zemích a setrváváme v socialistickém a zastaralém modelu péče o děti. Téměř celý demokratický svět nás ve vývoji a pohledu na ochranu ohrožených dětí předběhl a my nechceme zůstat stranou. Nepřijetí zákona v den výročí okupace sovětskými vojsky je téměř symbolické“, říká předsedkyně Asociace Věduna Bubleová.

Asociace sdružuje více než 60 organizací, které mají na poli péče o ohrožené děti mnohaleté zkušenosti. Cílem Asociace je změnit systém tak, aby české zákony skutečně naplňovaly opakovaně deklarovaný nejlepší zájem dítěte a umožnily každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí. Pokud budou stále existovat instituce pro ty nejmenší děti, nebude toto právo všem dětem přiznáno.

„Je třeba, aby český stát konečně přijal nejnovější vědecké poznatky o dopadech ústavní péče na vývoj dětí a stal se moderní společností, která v první řadě myslí na děti a chrání je,“ říká Petra Kačírková, ředitelka Lumosu v ČR, členské organizace Asociace.

Asociace vyzývá vládu, aby přehodnotila své stanovisko a péči o nejohroženější skupinu občanů, tedy děti v nouzi, věnovala náležitou pozornost.

Kontakt:

Kristýna Horáková

koordinátorka

Asociace Dítě a Rodina, z.s.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Tel: +420 601 581 981

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.ditearodina.cz

 

Logo ke stažení

Napsali o nás

http://www.lidovky.cz/zruste-kojenecke-ustavy-tlaci-pres-60-organizaci-na-vladu-i-pres-jeji-odmitnuti-1yb-/zpravy-domov.aspx?c=A170824_153754_ln_domov_sk