„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Struktura asociace

Rozum a Cit, spolek

Rozum a Cit, spolek

Motto:

Z ROZUMU se rodí nové, ze SRDCE věčné. (Dante Alighieri)

Jsou děti, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.
Jsou náhradní rodiny, které jim vytvářejí nový domov.

Rozum a Cit, zapsaný spolek, je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Své služby poskytuje od roku 2000. Jejím posláním

je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají ohrožené děti a umožňují jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

Rozum a Cit podporuje především pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Právě pěstounské rodiny si z ústavních zařízení berou do své péče děti, které mají jen malou šanci vyrůstat v rodině. Jsou to zejména děti problémové, zdravotně postižené, sourozenci, ale také starší děti nebo děti jiné než české národnosti. Pěstounských rodin, které jsou ochotné vzít si takové děti do vlastní péče a věnovat jim lásku a trpělivost, není v České republice mnoho. Rozum a Cit tyto rodiny doprovází a umožňuje tím konkrétní podporu dítěte nebo náhradní rodiny, pomáhá při kontaktech dětí s jejich biologickými rodinami. Vedle toho připravuje pro náhradní rodiny setkávání v různých regionech celé České republiky, organizuje společenské akce
a vzdělávací kurzy. Důležitou aktivitou je provozování kontaktní linky, určené všem zájemcům
o problematiku náhradní rodinné péče, například těm, kdo se rozhodují poskytnout domov ohroženým dětem nebo dospívajícím dětem, které budou náhradní rodiny opouštět.

Pracovníky organizace Rozum a Cit spojuje přesvědčení, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.

 

Kontakt:

Mgr. Jaroslava Máliková

Rozum a Cit, zapsaný spolek
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Poradna, tel.: +420 733 102 901
Doprovázení, tel.: +420 724 375 300
Vzdělávání, tel.: +420 774 416 879

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rozumacit.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

 

Média

Kontakty

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace Dítě a rodina se vymezuje proti  rozhodnutí Vlády ČR  

Asociace Dítě a rodina nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Asociace vyzývá vládu ČR ke změně rozhodnutí.

Přestože vláda již v roce 2012 schválila Transformaci systému péče dokumentem Národní strategie ochrany práv dětí a akčním plánem k jeho naplnění, k její realizaci v praxi po pěti letech stále nedochází. Vláda taktéž přijala v listopadu 2016 svým usnesením podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem a uložila ministryni MPSV předložit návrh, který má mimo jiné omezit možnost umísťování dětí do sedmi let věku do ústavní péče. Návrh MPSV, který měl toto zajistit, ale na svém zasedání 21. srpna nepřijala.  Asociace dítě a rodina se proti nepřijetí návrhu MPSV ostře ohrazuje. „Nepřijetím zákona jdeme proti vývoji v demokratických zemích a setrváváme v socialistickém a zastaralém modelu péče o děti. Téměř celý demokratický svět nás ve vývoji a pohledu na ochranu ohrožených dětí předběhl a my nechceme zůstat stranou. Nepřijetí zákona v den výročí okupace sovětskými vojsky je téměř symbolické“, říká předsedkyně Asociace Věduna Bubleová.

Asociace sdružuje více než 60 organizací, které mají na poli péče o ohrožené děti mnohaleté zkušenosti. Cílem Asociace je změnit systém tak, aby české zákony skutečně naplňovaly opakovaně deklarovaný nejlepší zájem dítěte a umožnily každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí. Pokud budou stále existovat instituce pro ty nejmenší děti, nebude toto právo všem dětem přiznáno.

„Je třeba, aby český stát konečně přijal nejnovější vědecké poznatky o dopadech ústavní péče na vývoj dětí a stal se moderní společností, která v první řadě myslí na děti a chrání je,“ říká Petra Kačírková, ředitelka Lumosu v ČR, členské organizace Asociace.

Asociace vyzývá vládu, aby přehodnotila své stanovisko a péči o nejohroženější skupinu občanů, tedy děti v nouzi, věnovala náležitou pozornost.

Kontakt:

Kristýna Horáková

koordinátorka

Asociace Dítě a Rodina, z.s.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Tel: +420 601 581 981

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.ditearodina.cz

 

Logo ke stažení

Napsali o nás

http://www.lidovky.cz/zruste-kojenecke-ustavy-tlaci-pres-60-organizaci-na-vladu-i-pres-jeji-odmitnuti-1yb-/zpravy-domov.aspx?c=A170824_153754_ln_domov_sk