„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Struktura asociace

Amalthea o.s.

o.s. Amalthea

Motto:

Děti potřebují rodinu

Občanské sdružení Amalthea bylo založeno v roce 2003. Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Terénní sociální pracovníci poskytují rodinám služby v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje vzdělávání a informace, šíří osvětu v systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se dostali do obtížné situace, a náhradním rodinám. Směřujeme k těmto cílům:

  1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
  2. Rodiče / náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
  3. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
  4. Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.  
  5. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
  6. Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
  7. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

Kontakt:

David Svoboda, DiS.

Amalthea, o.s.
Sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice

Poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 466 302 058
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.amalthea.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

 

Média

Kontakty

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace Dítě a rodina se vymezuje proti  rozhodnutí Vlády ČR  

Asociace Dítě a rodina nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Asociace vyzývá vládu ČR ke změně rozhodnutí.

Přestože vláda již v roce 2012 schválila Transformaci systému péče dokumentem Národní strategie ochrany práv dětí a akčním plánem k jeho naplnění, k její realizaci v praxi po pěti letech stále nedochází. Vláda taktéž přijala v listopadu 2016 svým usnesením podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem a uložila ministryni MPSV předložit návrh, který má mimo jiné omezit možnost umísťování dětí do sedmi let věku do ústavní péče. Návrh MPSV, který měl toto zajistit, ale na svém zasedání 21. srpna nepřijala.  Asociace dítě a rodina se proti nepřijetí návrhu MPSV ostře ohrazuje. „Nepřijetím zákona jdeme proti vývoji v demokratických zemích a setrváváme v socialistickém a zastaralém modelu péče o děti. Téměř celý demokratický svět nás ve vývoji a pohledu na ochranu ohrožených dětí předběhl a my nechceme zůstat stranou. Nepřijetí zákona v den výročí okupace sovětskými vojsky je téměř symbolické“, říká předsedkyně Asociace Věduna Bubleová.

Asociace sdružuje více než 60 organizací, které mají na poli péče o ohrožené děti mnohaleté zkušenosti. Cílem Asociace je změnit systém tak, aby české zákony skutečně naplňovaly opakovaně deklarovaný nejlepší zájem dítěte a umožnily každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí. Pokud budou stále existovat instituce pro ty nejmenší děti, nebude toto právo všem dětem přiznáno.

„Je třeba, aby český stát konečně přijal nejnovější vědecké poznatky o dopadech ústavní péče na vývoj dětí a stal se moderní společností, která v první řadě myslí na děti a chrání je,“ říká Petra Kačírková, ředitelka Lumosu v ČR, členské organizace Asociace.

Asociace vyzývá vládu, aby přehodnotila své stanovisko a péči o nejohroženější skupinu občanů, tedy děti v nouzi, věnovala náležitou pozornost.

Kontakt:

Kristýna Horáková

koordinátorka

Asociace Dítě a Rodina, z.s.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Tel: +420 601 581 981

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.ditearodina.cz

 

Logo ke stažení

Napsali o nás

http://www.lidovky.cz/zruste-kojenecke-ustavy-tlaci-pres-60-organizaci-na-vladu-i-pres-jeji-odmitnuti-1yb-/zpravy-domov.aspx?c=A170824_153754_ln_domov_sk