„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

rodina v centru

Rodina v centru, o.s.

 

Motto:

Podporujeme rodiny v péči o děti a poskytujeme jim pomoc v situacích, kdy to potřebují.

               

Občanské sdružení Rodina v centru vzniklo v roce 2005 v Novém Boru původně jako Mateřské centrum Koblížek a jeho posláním bylo sdružovat rodiče s malými dětmi. V roce 2009 významně rozšířilo svoji činnost a profesionalizovalo se díky realizaci projektu zaměřeného na slaďování pracovního a rodinného života, podpořeného z Evropského sociálního fondu. Od té doby sdružení pomáhá rodinám žijícím v Novém Boru a okolí, jeho cílem je být profesionální neziskovou organizací v oblasti sociální práce a poskytovanými službami posouvat hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a v jeho okolí.

Od roku 2012 sdružení podporuje rodiny s náhradní rodinnou péčí na Novoborsku, kterým nabízí celou řadu aktivit. Zajišťuje individuální doučování pro děti v náhradní rodinné péči, besedy pro veřejnost za účasti pěstounských rodin, odborné konzultace, výlety otců a dětí z pěstounských rodin a celodenní setkání pěstounských rodin.

Od roku 2012 dále pracuje s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí. Poskytuje jim předškolní klub pro děti ve věku 3 až 6 let, odpolední volnočasový klub pro děti od 6 do 15 let a doučování.

 

Kontakt:

Dominika Babáková

Rodina v centru, o.s.
Smetanova 387, 473 01 Nový Bor
Tel.: +420 604 416 382
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rodinavcentru.cz 

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

 

Média

Kontakty

Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace Dítě a rodina se vymezuje proti  rozhodnutí Vlády ČR  

Asociace Dítě a rodina nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Asociace vyzývá vládu ČR ke změně rozhodnutí.

Přestože vláda již v roce 2012 schválila Transformaci systému péče dokumentem Národní strategie ochrany práv dětí a akčním plánem k jeho naplnění, k její realizaci v praxi po pěti letech stále nedochází. Vláda taktéž přijala v listopadu 2016 svým usnesením podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem a uložila ministryni MPSV předložit návrh, který má mimo jiné omezit možnost umísťování dětí do sedmi let věku do ústavní péče. Návrh MPSV, který měl toto zajistit, ale na svém zasedání 21. srpna nepřijala.  Asociace dítě a rodina se proti nepřijetí návrhu MPSV ostře ohrazuje. „Nepřijetím zákona jdeme proti vývoji v demokratických zemích a setrváváme v socialistickém a zastaralém modelu péče o děti. Téměř celý demokratický svět nás ve vývoji a pohledu na ochranu ohrožených dětí předběhl a my nechceme zůstat stranou. Nepřijetí zákona v den výročí okupace sovětskými vojsky je téměř symbolické“, říká předsedkyně Asociace Věduna Bubleová.

Asociace sdružuje více než 60 organizací, které mají na poli péče o ohrožené děti mnohaleté zkušenosti. Cílem Asociace je změnit systém tak, aby české zákony skutečně naplňovaly opakovaně deklarovaný nejlepší zájem dítěte a umožnily každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí. Pokud budou stále existovat instituce pro ty nejmenší děti, nebude toto právo všem dětem přiznáno.

„Je třeba, aby český stát konečně přijal nejnovější vědecké poznatky o dopadech ústavní péče na vývoj dětí a stal se moderní společností, která v první řadě myslí na děti a chrání je,“ říká Petra Kačírková, ředitelka Lumosu v ČR, členské organizace Asociace.

Asociace vyzývá vládu, aby přehodnotila své stanovisko a péči o nejohroženější skupinu občanů, tedy děti v nouzi, věnovala náležitou pozornost.

Kontakt:

Kristýna Horáková

koordinátorka

Asociace Dítě a Rodina, z.s.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Tel: +420 601 581 981

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.ditearodina.cz

 

Logo ke stažení

Napsali o nás

http://www.lidovky.cz/zruste-kojenecke-ustavy-tlaci-pres-60-organizaci-na-vladu-i-pres-jeji-odmitnuti-1yb-/zpravy-domov.aspx?c=A170824_153754_ln_domov_sk