„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Aktuality

Asociace Dítě a Rodina apeluje na členy Vlády

Vážený pane ministře,

jménem Asociace Dítě a rodina, která sdružuje 66 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti, se na Vás obracíme ve věci záměru MPSV projednávaného Vládou ČR dne 21. srpna 2017. Záměr směřoval ke sjednocení systému péče o ohrožené děti a k zákonnému stanovení věkového limitu, pod který by nebylo možné umisťovat děti do ústavní péče.

S lítostí musíme konstatovat, že rozhodnutí vlády nepřijmout tento záměr je pro nás velkým zklamáním. Toto rozhodnutí zakonzervovává neutěšený stav českého systému péče o ohrožené děti, kdy zájmy jednotlivých resortů jsou upřednostňovány před zájmy dětí. Současná roztříštěnost systému je hlavním důvodem, proč došlo za poslední čtyři roky jen k minimálnímu zlepšení péče o ohrožené děti. Nepřijetí záměru bude mít negativní dopady na mnoho dětí a rodin, jejichž situace je už dnes velmi složitá.

Jsme jednou z posledních postkomunistických zemí, která nemá stanoven věkový limit, i když jak světové, tak české výzkumy jednoznačně prokazují negativní dopady ústavní péče na děti. Zkušenost máme už i v rámci České republiky, Zlínský kraj jako první zrušil kojenecké ústavy a nahradil je jinými službami. Přesto česká vláda ústavní péči pro malé děti stále podporuje, jak ukazuje její rozhodnutí ze dne 21. srpna 2017.

Asociace Dítě a rodina podporuje všechny kroky, které povedou k tomu, že u nás bude fungovat systém péče o děti, který reflektuje nejen nejmodernější vědecké poznatky o vývoji dítěte, ale zejména funguje s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Žádáme Vás proto o schůzku, na které bychom Vás seznámili se všemi argumenty a zodpověděli Vaše dotazy. Věříme, že je ještě čas na přehodnocení a změnu Vašeho stanoviska.

S úctou

Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina

Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a rodina

Jaroslava Máliková, místopředsedkyně Asociace Dítě a rodina

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.