„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Aktivity

8.3.2017

Asociace Dítě a Rodina rozeslala poslancům z Výboru pro sociální politiku dopis k pozmněňovacímu návrhu J. Chalánkové k Novele o státní sociální podpoře.
Plné znění dopisu naleznete zdepdfDopis_Poslancum_CR_navrh_Chalankova.pdf481.67 KB

 

7.1.2017

Asociace Dítě a Rodina, z.s. finančně podpořila výzkum sociálního bydlení pro Platformu pro sociální bydlení , který uskutečnil Median s.r.o.

více na: www.mitsvujdomov.cz/verejne-mineni

více na: http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2017/01/Socialni_bydleni.pdf

 

Leden 

2017

8.12.2016

Probíhala druhá debata ve spolupráci s Mimo domov, o.s. v rámci série unikátních debat s názvem "Co se mnou bude, když nefunguje rodina". Díky předešlé debatě, která se nesla ve snaze definovat "Ohrožené dítě" se mohlo navázat k problematice náhradní rodinné péče a péče ústavní.

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Josef Smrž - metodik sociálně-právní ochrany dětí, lektor, psycholog a krizový intervent

-          Kateřina Süsserová - ředitelka DD Potštejn

-          Petra Kačírková - LUMOS ČR, členka Výboru pro práva dítěte

-          a mnoho dalších zajímavých hostů

-          A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela DrtinováVýstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.


7.12.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu Petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti.

více na: http://ditearodina.cz/aktivity/novinky/205-asociace-dite-a-rodina-podporuje-petici-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti

více o e-petici: http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html

2.12.2016

Spolupráce u natáčení dokumentu „V nejlepším zájmu dítěte“ v České televizi v pořadu Český žurnál dokumentaristky Lindy Kalistové Jablonské, který mapuje ústavní péči versus náhradní rodinou pro nejmenší děti.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete/

Prosinec

22.11.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu podnětu Rady vlády ČR ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.

http://ditearodina.cz/images/tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-podnet-rady-vlady-22112016.pdf

15.11.2016

Členství - Náhradním rodinám, o.p.s.
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/200-nahradnim-rodinam-o-p-s

11.11.2016

Barbora Křižanová jako zástupce Asociace Dítě a Rodina vystupovala na „Semináři o náhradní rodinné péči“, kterou pořádal Most ke vzdělání - BRIDGE TO EDUCATION, z.s., kde představovala cíle a aktivity Asociace Dítě a Rodina a zároveň představovala statistiku o navrácení dětí z PPPD do ústavních zařízení.

Členství - Amina; Sdružení pěstounů Polárka
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/192-amina-o-p-s

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/201-sdruzeni-pestounu-polarka-z-s

8.11.2016

Asociace Dítě a Rodina zveřejnila mapu NRP, která mapuje služby náhradní rodinné péče NRP a služby ve vztahu k NRP.

více na: http://ditearodina.cz/mapa

Listopad

21.10.2016

Členství - DIAMANT, Podporujeme náhradní rodiny srdcem
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/196-diamant-podporujeme-rodiny-srdcem-z-s

17.10.2016

Členství - STŘEP České centrum pro sanaci rodiny
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/206-strep-ceske-centrum-pro-sanaci-rodiny

13.10.2016

Asociace Dítě a Rodina v partnerství s naším členem, občanskou společností Mimo domov pořádali pilotní díl ze série unikátních debat na půdě Filosofické fakulty Karlovy University, jehož tématem bylo „Ohrožené dítě“.

pozvánka https://www.youtube.com/watch?v=0vx6qPXBewg&feature=youtu.be

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Adam Křístek – právník, člen Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva, nyní působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

-          PhDr. Lenka Svobodová – psycholožka, lektorka akreditovaných programů

-          Mgr. Marta Konvičková - vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na Úřadu městské části Praha 2

-          Věra Bechyňová, DiS. – ředitelka z.ú. Střep-České centrum pro sanaci rodiny

-          PhDr. Božena Lányová - do srpna 2016 ředitelka Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče Liberec

A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.

Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela Drtinová

Výstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.

Říjen

21-22.9.2016

Poradenské centrum Triáda Brno pořádalo XVI. celostátní seminář AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ na téma „Vztahy a vazby dítěte v náhradní rodinné péči a v ústavní výchově“, kde naše tajemnice Mgr. Svatava Poulson a ředitelka mezinárodní organizace hájící práva děti Lumos Foundation ČR, Mgr. Petra Kačírková představovaly Asociaci Dítě a Rodina, její cíle a postoje. 

16.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy pro děti do 3let“, kde je zmapovaný počet přijatých dětí do dětských domovů pro děti do 3let věku od roku 2000 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

15.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy“, kde jsou zmapovány počty dětí od roku 2001 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

12.9.2016

Členství - Farní Charita Dvůr Králové n. Labem (Centrum Klubko)

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/197-farni-charita-dvur-kralove-n-labem-centrum-klubko

1.9.2016

Asociace Dítě a Rodina díky spolupráci s dobrovolníky nestátní neziskové organizace Člověk v tísni komplexně zmapovali situaci ústavní péče v České republice, konkrétně:

- Mapa Dětských domovů ČR

- Mapa Dětských domovů do 3let věku v ČR

- Mapa Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v ČR

Mapy naleznete na: http://ditearodina.cz/mapa

Září

 18.8.2016

Členství - DIAKONIE ČCE - Středisko sociální pomoci, Most
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/195-diakonie-cce-stredisko-socialni-pomoci-v-moste

1.8.2016

50. členů Asociace Dítě a Rodina

Srpen

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.